Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Literatura i Film w USA - młodzież pisze eseje", w tym roku pod hasłem „Człowiek w sytuacji ekstremalnej. Dyskusja o wartościach etycznych w literaturze i filmie amerykańskim opowiadających o wojnie.”
Finał IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Literatura i Film w USA. Młodzież pisze eseje".

 

Zakończyła się IV edycja organizowanego – przy współudziale Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych i Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - przez XV LO ogólnopolskiego konkursu.


Młodzież biorąca udział w finałowych zmaganiach reprezentowała naprawdę wysoki poziom. Finaliści i finalistki umieli nie tylko obronić tezy swoich prac, ale i wpisać je w diagnozę otaczającej nas dziś rzeczywistości. Rozmawialiśmy o ożywających wciąż demonach nietolerancji, różnych odmian szowinizmu; o łamaniu praw człowieka, o podważaniu zasad demokracji i walce o ich respektowanie.


Jury w składzie: dr Grażyna Zygadło (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ), mgr Aneta Jachimowska (ŁCDNiKP) oraz mgr Barbara Matusiak (polonistka w XV LO) i mgr Izabela Wądołowska (anglistka w XV LO) zadecydowało o następującym uhonorowaniu laureatek i laureata:
I miejsce - Paulina Niedzielska z XXVI LO w Łodzi
II miejsce - Mikołaj Krzysiek z I LO w Gnieźnie
III miejsce - Weronika Klimowicz z XIII LO w Łodzi i Marta Święch z I LO w Gnieźnie.

 

Wielkim zaszczytem i przyjemnością dla laureatów i finalistów konkursu oraz uczennic i uczniów XV LO było wysłuchanie w czasie uroczystego finału wykładu dr hab. Anny Rakowskiej-Treli.
Przyjemność podwójna, bo nie tylko wykład ciekawy i profesjonalny (o wolnościach i prawach człowieka, o konstytucji i jej znaczeniu w państwach demokratycznych), ale i osoba dla Piętnastkowiczek i Piętnastkowiczów ważna....


Dr Anna Rakowska-Trela to nasza wybitna absolwentka. Było nam miło, że swój wywód zaczęła od sentymentalnych wspominków o maturze zdawanej kiedyś w XV LO:)
Dr hab. Rakowska-Trela ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2007 na tym wydziale otrzymała stopień naukowy doktora nauk prawnych, natomiast w 2016 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo konstytucyjne.

  


 

Regulamin IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Literatura i Film w USA - młodzież pisze eseje", w tym roku pod hasłem Prawa człowieka w opresywnym świecie w literaturze i filmie amerykańskim. Science fiction platformą dyskusji o naszej współczesności.”
Finał Konkursu „Literatura i Film w USA. Młodzież Pisze Eseje”


18 marca 2016 w XV LO miał miejsce finał III edycji ogólnopolskiego konkursu wymyślonego w naszej szkole przez panią Barbarę Matusiak, alumnę programu Departamentu Stanu U.S. „Voluntary Visitors”. Stworzyła ona wraz z dr Grażyną Zygadło z Wydziału Studiów Międzynarodowych UŁ oraz panią Anetą Jachimowską - reprezentującą nie tylko nasze liceum ale i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – konkurs, który miał w założeniu łączyć środowiska szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uniwersyteckich; stwarzać możliwość rozwijania umiejętności pisania tekstów wyrażających własne stanowisko piszących; otwierać na problemy współczesnego świata. W tym roku tematyka konkursu wiązała się z problemem rasizmu i segregacji – jakże aktualnym i – niestety – uniwersalnym w dzisiejszej rzeczywistości. Temat wzbudził duże zainteresowanie. Do konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników i uczestniczek, do półfinału zakwalifikowało się 20 prac, a w finale znalazło się 10 osób. Po rozmowie, która obejmowała dyskurs o wątkach problemowych esejów i związanych z nimi opracowań naukowych komisja wyłoniła laureatki.

 

I miejsce zajęły ex æquo:

Grażyna Jakubowska z XXVI LO w Łodzi

Magdalena Pękała z II LO w Gnieźnie

Julia Siepak z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

II miejsce zajęła uczennica naszej szkoły:

Natalia Wille

III miejsce zajęły ex æquo:

Lucyna Łuczak z Poznania i Anna Szałkucka z Łodzi


Liczba i uszeregowanie laureatek dowodzą, w jakim kłopocie była komisja w związku z wysokim poziomem reprezentowanym przez konkursowiczki.

Laureatki i ich nauczycielki otrzymały dyplomy i cenne nagrody książkowe. Finał konkursu uświetnił występ uczennic z klas Ib i IIb, które recytowały po angielsku wiersze poświęcone problemowi tolerancji (Walta Whitmana „Song of Myself”, Langstona Hughesa "I, too", Julii Alvarez "I too sing America")  i śpiewały słynne „Imagine” Johna Lennona, oraz wykład na temat wielokulturowości Kanady wygłoszony przez dr Magdę Marczuk z Katedry Amerykanistyki Wydziału Studiów Międzynarodowych UŁ.

 

Uwaga! Relacja z naszego konkursu została wyemitowana przez Wiadomości TVP3!!!

 

Regulamin III edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Literatura i Film w USA - młodzież pisze eseje", w tym roku pod hasłem „Inność nie znaczy obcość. Obraz problemów etnicznych oraz rasowych w literaturze i filmie amerykańskim”
Podsumowanie II edycji Ogólnopolskiego Konkursu

Film i Literatura w USA. Młodzież pisze eseje.


27 marca 2015 w XV LO miał miejsce finał Ogólnopolskiego Konkursu Film i Literatura w USA. Młodzież pisze eseje, przeznaczonego dla – podobnie jak I edycja – młodzieży studenckiej, licealnej i gimnazjalnej. Tym razem uwagę poświęcono kobiecym i męskim rolom w westernie.

Konkurs był organizowany przez Piętnastkę, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Odbywał się pod patronatem Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej. Partnerem konkursu był American Corner w Łodzi.

 

Komisja konkursowa w składzie: dr Grażyna Zygadło z UŁ, Aneta Jachimowska, Barbara Matusiak otrzymała 48 zgłoszeń do konkursu, nadesłano 30 prac, z czego 15 esejów przeszło do półfinałów. W finale znalazło się 6 osób, z którymi przeprowadzono rozmowy.

I miejsce w konkursie zajęła Julia Siepak z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a drugie – ex aequo – Natalia Olczak z XV LO i Patryk Klepczyński z XXVI LO.

W finale znalazły się: Paulina Andruszkiewicz z II LO, Jadwiga Goniewicz z XXVI LO, Urszula Kowalewska z XV LO.

 

Uroczyste podsumowanie konkursu zaszczyciła swoją obecnością Pani Inspektor Małgorzata Świecka z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, która wręczyła dyplomy laureatom i finalistom. Gościliśmy także Panią Danutę Górecką z ŁCDNiKP.

Zaproszeni goście i młodzież XV LO wysłuchali wykładu dr Grażyny Zygadło na temat historii i społeczności Dzikiego Zachodu oraz piosenek westernowych w wykonaniu klasy Ib.

 
 

Regulamin II edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Literatura i Film w USA - młodzież pisze eseje", w tym roku pod hasłem Świat Dzikiego Zachodu. Role kobiet i mężczyzn w westernie
I edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Literatura i Film w USA – młodzież pisze eseje” zakończona


3 marca 2014 zakończyła się pierwsza edycja konkursu na esej odbywająca się pod hasłem: "Świat widziany z kobiecej perspektywy, czyli rzecz o twórczości amerykańskich poetek, prozaiczek i reżyserek". Nad konkursem objęła patronat Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Z organizatorkami współdziałali: Bogna Stawicka – pełnomocniczka Prezydent Łodzi ds. równego traktowania oraz Michał Woźniak z American Corner w Łodzi. Projekt był afiliowany przez ŁCDNiKP w Łodzi. Do konkursu zostało zgłoszonych 49 prac, do etapu finałowego zakwalifikowało się siedem z nich. Po egzaminie ustnym, na którym finalistki i finalista rozmawiali z komisją egzaminacyjną o ich esejach oraz o wybranych przez nich opracowaniach, jury w składzie: Aneta Jachimowska [ŁCDNiKP], Barbara Matusiak [XV LO], dr Grażyna Zygadło [UŁ] zadecydowało, że konkurs wygrywają ex aequo:

 

Ada Minge – studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka pracy „Demitologizacja Pogranicza i maskulinizacja natury w powieści Dorothy Scarborough „Wicher”, Weronika Klimowicz – uczennica Gimnazjum OO. Bernardynów w Łodzi, autorka pracy „”Plac Waszyngtona” Agnieszki Holland – film o obudzeniu się samoświadomości”.

 

Drugie miejsce zajęła Antonina Lorek – uczennica Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, autorka pracy „Wpływ używanego języka na odbiór świata przedstawionego u Annie Proulx i Joan Didion”.

 

Wyróżnienie otrzymała Paulina Gwóźdż z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, autorka pracy „Jestem, je-estem, je-estem, je-estem”.

 

Finalistami konkursu zostali: Gustaw Jasnowski z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej, Justyna Kluk z V Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie, Marcelina Szymczak z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się o godzinie 14-ej. Wzięli w nim udział: przedstawicielki Łódzkiego Kuratorium, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, rodzice finalistów, ich nauczycielki oraz młodzież XV LO. Wszystkich powitała serdecznie Dyrektor szkoły Ewa Kaczorowska, podsumowania konkursu dokonała Barbara Matusiak. Jury rozdało nagrody i dyplomy, gratulując finalistom i ich pedagogom. Wykład na temat twórczości Allana Edgara Poe wygłosiła profesor dr. hab. Katarzyna Szmigiero z Wydziału Filologicznego UŁ, autorka takich pozycji naukowych jak: „Masculinity and madness: cultural representations of mentally ill men”, ”Psychoterapeutyka w krzywym zwierciadle: humorystyczne przedstawienia terapii w kinie” czy „Inspiracje legendami staroirlandzkimi w literaturze i kulturze”. Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu: Kamila Gramsza, Mateusza Kolasińskiego, Natalii PiątkowskiejMarcina Zatorskiego z klasy IIIA oraz Aleksandra Stachowskiego z klasy IIIB.

 

Miło nam odnotować, że obszerną relację z podsumowania konkursu wyemitowało TVP3, a „Gazeta Wyborcza” zamieściła notatkę na temat tego ważnego wydarzenia.

Już zaplanowana została II edycja konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku szkolnym pod hasłem: „Legenda Dzikiego Zachodu – kulturowe role kobiet i mężczyzn”.

  


 

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że nasz autorski projekt konkursu na esej zyskał Patronat Prezydent Miasta Łodzi!

 

Zgłoszenia na konkurs napłynęły z całej Polski. Teraz czekamy na prace.

 

 


Regulamin ogólnopolskiego konkursu na esej

 

„LITERATURA I FILM W USA – MŁODZIEŻ PISZE ESEJE”

link do bip link do librus link do moodle
link do map google