Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi

Nasze grono pedagogiczne


p. dyrektor mgr Ewa Kaczorowska (wychowanie do życia w rodzinie)
mgr Elżbieta Barbus (chemia)

mgr Małgorzata Chećko (język angielski)
mgr Agata Chudzia (język niemiecki)

mgr Joanna Cichońska (geografia)
mgr Magdalena Danisiewicz (wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa)
mgr Beata Dębska (wychowanie fizyczne)
ks. Krzysztof Górski (religia)
mgr Anna Grabarczyk (język polski, wiedza o kulturze)
mgr Aneta Jachimowska (język angielski)
mgr Iwona Jaguś (język włoski)
mgr Izabela Jastrzębska (język angielski)

mgr Dariusz Kolczyński (wychowanie fizyczne)

mgr Piotr Koprowski (nauczyciel wspomagający)

mgr Anna Krawiec - Czarczyk (język angielski)
mgr Dominika Maciaszek (historia, WOS)
mgr Barbara Matusiak (język polski)
mgr Maria Papiernik (biologia)
mgr Małgorzata Pawłowska (język rosyjski)
mgr Agnieszka Pietrasiak (matematyka)
mgr Joanna Pochylska (matematyka)
mgr Barbara Rożniakowska (nauczyciel bibliotekarz)

mgr Dariusz Rożniakowski (wychowanie fizyczne)

mgr Dariusz Sęczkowski (fizyka, informatyka)
mgr Joanna Stefańczyk (historia, WOS)

mgr Marzena Tkaczyńska (pedagog szkolny)

mgr Aleksandra Wardzińska (język angielski)
mgr Izabela Wądołowska (język angielski)
mgr Sylwia Woźniak - Gibka (język polski, etyka, przedsiębiorczość)
mgr Małgorzata Zakrzewska (język polski)

o. Zbigniew Ziętek (religia)

link do bip link do librus link do moodle
link do map google