Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/18

 

I półrocze

 

  • 14 wrześniazebrania - g. 17.00 - klasy I, g. 17.30 - klasy II i III (spotkania organizacyjne, zapoznanie z planem pracy szkoły)
  • 16 listopada, g. 17.00 - 19.00konsultacje
  • 18 styczniazebrania (g. 17.00) i konsultacje (g. 17.30 - 19.00)

 

 

II półrocze

 

  • 22 marca, g. 17.00 - 19.00 konsultacje, zawiadomienie o zagrożeniach uczniów klas III ocenami niedostatecznymi
  • 24 maja, g. 17.00 - 19.00konsultacje, informacja o zagrożeniach rocznymi ocenami niedostatetycznymi
link do bip link do librus link do moodle
link do map google