Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi

 

Logo edukacji regionalnej opracowała Renata Jaromirska z klasy Ib.


Edukacja regionalna w  Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

 

Wycieczka do najmłodszego parku krajobrazowego województwa łódzkiego odbyła się już po raz 16 -ty, w sobotę 23.04. 2016r. Tradycyjnie była elementem Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, realizowanym min. na Wydziale Geografii. Od lat przewodnikami po najpiękniejszych miejscach parku są prof. Józef Kurowski, dr Sławomir Kobojek oraz zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego pani Katarzyna Krakowska. Wiele osób wyczekuje niecierpliwie naboru na ten wyjazd ze względu na jego tematykę, ale przede wszystkim z uwagi na niezwykłą atmosferę, jaką tworzą przewodnicy. Szkoły mogą uczestniczyć w wycieczce, ale w postaci ograniczonej do kilku osób reprezentacji. To jedyna okazja, aby spędzić czas w terenie w tak doborowym towarzystwie. Była to także ostatnia szansa, by poczuć rytm przyrody parku niezakłócony szumem pojazdów sunących autostradą.

Wycieczka rozpoczęła się w Plichtowie w Gminno - Parkowym Centrum Kultury i Ekologii od przedstawienia planu dnia i podstawowych informacji o parku krajobrazowym.

Następnie udaliśmy się w dół źródłowego odcinka Moszczenicy do miejscowości Byszewy, gdzie znajduje się dworek Józefa Plichty, w którym bywał Jarosław Iwaszkiewcz. Ozdobą dworskiego parku jest okazały dąb - pomnik przyrody „Jarosław”. Zgodnie z tradycją spośród uczestników wyjazdu wybraliśmy Laurę i Filona, którzy pod jaworem stworzyli piękną parę i oddali się w „ręce” fotoreporterów. Malowniczą doliną Borchówki udaliśmy się w kierunku rezerwatu „Struga Dobieszkowska” do systemu źródeł rzeki Młynówki.

W drodze do uroczyska „Poćwiardówka” odwiedziliśmy jeden z najcenniejszych zabytków drewnianego budownictwa sakralnego w regionie łódzkim, mianowicie kościół p.w. św. Wojciecha w Niesułkowie. Drewniany – modrzewiowy kościółek został usytuowany na terasie doliny Mrożycy. W Lesie Poćwiardowskim odwiedziliśmy cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w  1914r. podczas „operacji łódzkiej”. Osobliwością tego lasu jest stanowisko dzikiej czereśni zwanej „trześnią”.

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w rezerwacie „Parowy Janinowskie”, gdzie znajduje się piękny i niezwykle interesujący zespół form erozyjnych, zwanych parowami.

Piękne drzewostany bukowe i mieszane, głębokie i kręte wąwozy, ogromne głazy narzutowe, zwane erratykami, budząca się do życia przyroda, czynią spacer w tym miejscu niezapomnianym.

Wyjazd zakończyliśmy w punkcie widokowym w  miejscowości Moskwa ostatnim spojrzeniem na pustą jeszcze autostradę.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Bożena Pietrzykowska

 

Mała rzeka w wielkim mieście – IIa odkrywa nieznane oblicza Sokołówki

 

Wycieczka doliną Sokołówki,  jednej z ...18 łódzkich rzek, to wspaniała okazja by dołączyć do wszystkich, którzy 22 kwietnia organizują różne akcje, by uczcić Dzień Ziemi. My postanowiliśmy skorzystać z propozycji dr Przemysława Tomalskiego z Katedry Hydrologii oraz studentów kierunku Geomonitoring i spędzić ten dzień w terenie, wędrując doliną Sokołówki. Trasa naszej wycieczki rozpoczynała się u zbiegu ulic Klimatycznej i Wycieczkowej a zakończyła przy Al. Włókniarzy. Po drodze mieliśmy okazję zobaczyć miejsca, gdzie Sokołówka zniknęła z krajobrazu oraz takie, gdzie jej widoczne na powierzchni ziemi koryto, stanowi malowniczy element przestrzeni miejskiej. Studenci kierunku Geomonitoring przybliżyli nam ogólną charakterystykę Sokołówki, a dr Tomalski

w bardzo interesujący sposób opowiadał o obiektach gospodarki wodnej, jakie funkcjonują w dolinie rzeki, a także urządzeniach służących do monitoringu ilości wód w cieku.

„Małe cieki miejskie funkcjonują w odmienny sposób od swych odpowiedników na obszarach wiejskich, gdyż pełnią istotną rolę odbiorników wód z kanalizacji deszczowej”.

Przekonaliśmy się, że zbiorniki retencyjne wybudowane na rzece Sokołówce posiadają liczne walory estetyczne i mogą spełniać nie tylko funkcje gospodarcze, ale także rekreacyjne. Niestety są także miejscem, do którego odprowadzane są ścieki przemysłowe i komunalne. Gospodarz wyprawy dr Przemysław Tomalski zaapelował, by wędrując dolinką Sokołówki nie wykorzystywać jej jak śmietnika, ale traktować, jak ważny i piękny element środowiska przyrodniczego miasta.

Piękna pogoda, możliwość prowadzenia obserwacji w terenie, barwna opowieść

dr Tomalskiego zachęcają nas do kolejnych wędrówek dolinami łódzkich rzek.

A więc do zobaczenia w dolinie Olechówki, Karolewki, Łódki, Bzury, Łagiewniczanki...

 

Uczestnicy

Bożena Pietrzykowska

 

 


Edukacja Regionalna w XV LO

 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, Sami nie wiecie, co posiadacie” pisał w wierszu „Wieś” Stanisław Jachowicz . Zadaniem edukacji regionalnej realizowanej w ramach lekcji geografii oraz zajęć dodatkowych jest poznanie Małej Ojczyzny, popularyzowanie wiedzy o regionie jako skarbnicy, z której mogą i powinny korzystać współczesne i kolejne pokolenia.

W ramach edukacji regionalnej co roku odbywa się wycieczka klas I i II do Lasu Łagiewnickiego połączona z konkursem „Las Łagiewnicki -  dzika przyroda w wielkim mieście”.

W roku szkolnym 2014/2015 odbyły się liczne imprezy, których celem było poznanie Małej Ojczyzny:

 

1)   16.10.1014r. - Wycieczka do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, w której uczestniczyły klasa Ia i Id. W programie imprezy znalazły się zjawiskowe Niebieskie Źródła, obiekt przyrodniczy unikatowy w skali  Europy,  Groty Nagórzyckie – niezwykłe jaskinie, powstałe dzięki ludzkiej działalności oraz Skansen rzeki Pilicy, będący zapisem wyjątkowej historii naszego regionu.

 

2)   21.03-26.03.2015r. - Promocja łódzkiej wody prowadzona w ramach Projektu Tydzień Wody. Na potrzeby tej promocji uczennice klasy IIa Weronika Kluszczyńska i Aleksandra Marcinkiewicz opracowały i przedstawiły koleżankom i kolegom prezentację pod tytułem „Łódzka woda jest najlepsza” a uczennica klasy Ia Justyna Janaszczyk zaprezentowała na plakacie historię łódzkiej wody. Jednocześnie można było bez ograniczeń degustować łódzką wodę w różnych odsłonach min. z miętą, cytryną i pomarańczą.

 

3)   21.03.2015r. - Lekcje w klasach IIa i IIc  „Zalew Sulejowski kontra Jeziorsko”,  w ramach których uczniowie zapoznawali się z historią powstania i środowiskiem obu sztucznych zbiorników wodnych, a następnie wykonywali pracę plastyczną na temat wylosowanego zbiornika. Zadaniem uczniów było zaprezentowanie zalewów w jak najatrakcyjniejszej formie. Rywalizacja między klasami, pogłębianie wiedzy o regionie, wykazanie zdolności plastycznych to podstawowe cele tych lekcji.

 

4)   23.04.2015r. - Wycieczka geologiczna „Surowce skalne okolic Przedborza – występowanie oraz historia eksploatacji” prowadzona przez dyrektora Muzeum Geologicznego dr Marcina Krystka. Podczas wycieczki uczniowie poznali elementy budowy geologicznej regionu łódzkiego, głównie obszaru tzw. elewacji radomskowskiej. Odwiedzili naturalne wychodnie i historyczne kamieniołomy kolorowych piaskowców, wapieni, chalcedonitów i opok, położone m.in. na Górze Chełmo oraz Czartorii. Samodzielnie zebrali kolekcję mezozoicznych skał osadowych.
Uczestnicy wyprawy mieli także okazję zobaczyć wybrane obiekty dziedzictwa kulturowego regionu łódzkiego: kościół i klasztor Paulinów w Wielgomłynach, kościół parafialny z oryginalną piskowcową posadzką w Bąkowej Górze i Przedbórz nad Pilicą, w którym w 1423r. prawa miejskie Łodzi nadał król Władysław Jagiełło.

 

5)   25.04.2015r.- Wycieczka do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, podczas której przewodnikami byli sam Prof. Józef Kurowski i dr Sławomir Kobojek przypomniała uczestnikom wyprawy jak wiele niezwykłych przyrodniczo i kulturowo miejsc znajduje się tuż obok Łodzi. Trasa wycieczki wiodła przez najatrakcyjniejsze miejsca parku: dwór i ogród w Byszewach, Dąb Jarosław, Struga Dobieszkowska, cmentarz w Poćwiardówce, Parowy Janinowskie, wzgórze Radary, punkt widokowy w Teolinie.

 

6)   Udział nauczycieli i uczniów w pilotażowym projekcie „Nasza Łódź” - organizator Wydział Edukacji UM. Program realizowany jest na zlecenie Miasta Łodzi pod patronatem Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej. Działania polegają na opracowaniu i przygotowaniu wieloletniego programu edukacyjnego wspierającego proces rewitalizacji centrum Łodzi wraz z przeprowadzeniem lekcji modelowych w łódzkich placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łódź, z wyłączeniem przedszkoli miejskich.

 

7)   23.06.2015r.- rajd po Lesie Łagiewnickim w ramach Dnia Sportu. Zadaniem uczniów było rozwiązanie 10 pytań  konkursowych z zakresu ekologii, geografii, biologii i matematyki. Podczas wędrówki przez las wyznaczonymi trasami uczniowie

rozpoznawali gatunki drzew, dokonywali pomiarów i obliczeń wieku drzewostanu, wykonywali zdjęcia.

link do bip link do librus link do moodle
link do map google