Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi

Otrzymaliśmy certyfikat związany z projektem Comenius YOUTOPIA. Indywidualny dla koordynatorki programu i zbiorowy dla wszystkich uczestników.

 

Comenius-Youtopia-Łotwa-Sigulda 2015

Jak można wykorzystać i chronić środowisko naturalne?

Piękno i wartość zasobów naturalnych i drzewostan kraju gospodarzy Łotwy oraz krajów współpracujących w Projekcie Comenius


W dniach 30.05-3.06.2015 delegacja uczniów z XV LO Natalia Król, Weronika Kulczycka, Kinga Ratajczyk oraz nauczycieli Izabela Wądołowska ( koordynatorka Projektu z Polski ), Małgorzata Chećko oraz Małgorzata Pawłowska odwiedziły szkołę w Łotwie w mieście Sigulda. Sigulda to urokliwe, zielone miasteczko położone wśród nadmorskich lasów, swoim wyglądem i zasobami naturalnymi ilustrujące ideę przewodnią tej części Projektu.

 

Pierwszy dzień pobytu miał charakter poznawczo-warsztatowy. Po uroczystym otwarciu wizyty przez dyrekcję szkoły gospodarzy oraz koordynatorkę Projektu z Łotwy młodzież współpracowała w międzynarodowych grupach zadaniowych na warsztatach ekologicznego przetwarzania surowców.Wykonane ręcznie prace zostały pokazane na wystawie w miejscowym Centrum Młodzieży, łącznie ze zdjęciami prac wykonanymi wcześniej przez uczniów w szkołach macierzystych krajów pochodzenia. Następnie festiwal taneczny na powietrzu w ruinach starego zamku pozwolił nam zobaczyć roztańczona i rozśpiewaną tradycję łotewską, gdzie, jak się dowiedzieliśmy, zespół taneczny działa w każdej szkole.

 

Następny dzień spędziliśmy w eko-parku Vienkoci, którego nazwa oznacza jeden pień drzewa. Dzięki wędrówce po parku z przewodnikiem, wśród parku miniatur wykonanych z drewna, studiowaniu okazów miejscowej flory i fauny, warsztatowi własnoręcznego wykonania biżuterii z materiałów naturalnych mogliśmy poznawczo  i edukacyjnie spędzić czas, doświadczyć piękna natury łotewskiej, porównać z własną w kraju i przekonać się o konieczności ochrony tych zasobów dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń.

 

Zwieńczeniem wizyty była uroczysta prezentacja prac multimedialnych wszystkich uczestników Projektu Comenius w latach 2013-2015, w tym XV LO, Polska. Także własnoręcznie zasadzone tego dnia drzewka w mieście gospodarzy upamiętnią na długo nasz pobyt i działania w ramach Projektu Comenius 2013-2015. Może upamiętnią na kilkaset lat?

 

Dzień i pobyt zakończyła biesiada w plenerze, w czasie której goście degustowali narodowe potrawy łotewskie, w tym licznie podane ryby przygotowanie przez gospodarzy i rodziców uczniów ze szkoły łotewskiej.


Wrażenia młodzieży


Wymiany międzynarodowe są bardzo dobrym sposobem na podróż, która uczy nie tylko języka, ale również nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Warsztaty, w których uczestniczyłyśmy rozbudziły w nas kreatywne myślenie i zjednały z wieloma osobami różnych narodowości. Taka przygoda jest przede wszystkim ciekawym doświadczeniem, którego nigdy nie zapomnimy, a poznane osoby na zawsze pozostaną przez nas zapamiętane.


YoUtopia – Rumunia - Craiova

Wdzięczność i szacunek do osób starszych – jak je okazujemy


Delegacja naszych uczennic – Natalia Papiernik, Daria Sobór i Anna Szałkucka wraz z opiekunkami p. Izabelą Wądołowską i p. Anetą Jachimowską w dniach 20 – 24 kwietnia 2015 uczestniczyły w siódmym już spotkaniu  naszego projektu Youtopia, tym razem w Rumunii.

 

Pierwszy i ostatni dzień naszego pobytu w tym kraju poświęciłyśmy na zwiedzanie stolicy – Bukaresztu. Mogłyśmy podziwiać piękną, choć chwilami kontrowersyjną architekturę tego miasta (pamiętając o historii powstania niektórych budynków). Zwiedziłyśmy również przepiękne Muzeum Wsi, poznając jednocześnie historię i kulturę narodu rumuńskiego.

 

21 kwietnia przybyłyśmy do goszczącej nas szkoły w Craiovej - Stefan Velovan College – tu miały miejsce warsztaty projektowe, młodzież przedstawiała swoje prezentacje na temat wdzięczności i szacunku do osób starszych. Spotkałyśmy się z olbrzymią gościnnością gospodarzy, w szczególności dyrektora szkoły, mogłyśmy również zwiedzić okolice. Byliśmy w drugim co do wielkości w Europie parku "Romaneskou Park".

 

Kolejny dzień to przede wszystkim zajęcia w przepięknych górskich okolicach Cosesti Arges, na północ od Pitesti. Strzelanie z łuku, Flying Fox, garncarstwo były obowiązkowe dla wszystkich!!! J

Ostatni dzień w Craiovej to wizyta w Urzędzie Miasta, miejscowym Uniwersytecie (gdzie odbywają się zajęcia z języka polskiego i polskiej kultury – w Craiovej, w 1939 roku ukrywał się polski rząd) i zwiedzanie niezwykle ciekawego miasta.

 

YoUtopia – Turcja – Adana

Czy musimy żyć w konflikcie? – w jaki sposób młodzież może korzystać z doświadczeń pokolenia dziadków i babć


W dniach 16-20 lutego 2015 delegacja uczennic z XV LO: Ilona Dominik, Iga Gortat, Martyna Lehman, Nela Trocińska, dyrektor szkoły Ewa Kaczorowska i nauczycielki: Izabela Wądołowska [koordynatorka projektu] oraz Barbara Matusiak odwiedziły szkołę w Turcji, w trzecim co do wielkości mieście tego kraju – w Adanie.

 

Pierwszy dzień wizyty miał charakter warsztatowy. Prezentując przygotowane filmy oraz projekty multimedialne, młodzież z międzynarodowych grup próbowała ustalić, jaką rolę w budowaniu relacji międzypokoleniowych pełni tradycja przekazywana przez babcie i dziadków. Uczniowie i uczennice przygotowywali też scenki, które ilustrowały konflikty międzygeneracyjne oraz rolę pełnioną w ich rozwiązywaniu przez seniorów. Prace młodzieży unaoczniły ważną funkcję starszego pokolenia jako mediatora pomiędzy rodzicami a dziećmi; uzmysłowiły, że młode generacje mogą korzystać z życiowego doświadczenia starszych ludzi; iż dzięki osobom w podeszłym wieku trwa pamięć o przeszłości, zachowywana jest tradycja stanowiąca budulec świadomości narodowej.

 

Wizyta w Adanie pozwoliła zobaczyć, z jakimi problemami boryka się turecka szkoła usytuowana w biednej dzielnicy, w której wielu rodziców nie ma pracy albo zarabia bardzo mało. Sale lekcyjne pozbawione pomocy dydaktycznych, stare ławki pamiętające chyba początek XX wieku, odrapane ściany, okropne toalety, lodowata woda, chłód… A jednak dzieci z tej ubogiej szkoły emanują energią i radością; uczą się wytrwale, by móc polepszyć swoje życie; są ciekawe świata i ludzi z innych krajów; ich rodziny okazują niezwykłą gościnność i serdeczność, są otwarte na nowe wyzwania. Dla tej społeczności szkolnej program Comenius to prawdziwe okno na świat, szansa na zmianę życia – unaoczniły to szczególnie mocno spotkania z władzami miasta.

 

Drugi i trzeci dzień wizyty okazały się czasem poświęconym poznawaniu Turcji. Można było tu poczuć oddech odległej przeszłości rzymskiej, zobaczyć ślady początków chrześcijaństwa, zetknąć się z kulturą islamską. Niezapomniane wrażenia przyniosły wizyty w meczetach, obserwowanie żarliwie modlących się ludzi, słuchanie pięknie recytowanych wersetów Koranu. Niejedną osobę przenikała myśl, że choć drogi do Boga są różne i odmienne są jego wyobrażenia, to głęboka wiara jest czymś, co budzi głęboki szacunek oraz unaocznia wyższy sens istnienia.


Jakie znaczenie ma pamięć o historii dla współczesności? Program Comenius YoUtopia w XV LO

 

W dniach od 4 do 7 listopada 2014 roku XV Liceum Ogólnokształcące gościło delegacje młodzieży oraz nauczycieli z: Czech, Francji, Grecji, Łotwy, Rumunii, Turcji i Włoch, biorących udział w międzynarodowym projekcie Comenius YoUtopia. To ogromne przedsięwzięcie [ponad 70 uczestniczek i uczestników!] odbywało się poda hasłem „Pamięć”. Staraliśmy się wspólnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób pamięć o przeszłości wpływa na świadomość i tożsamość współczesnych pokoleń.

 

Pierwszy dzień roboczy rozpoczął się Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie przybyłych gości przywitał vice prezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski. Prezydent mówił o historii miasta, jego wielokulturowości, trudnej - aczkolwiek fascynującej - przeszłości i strategii dotyczącej teraźniejszości oraz przyszłości Łodzi. Goście otrzymali od prezydenta ciekawe materiały promocyjne.

Już w szkole delegacje prezentowały swoje filmy dotyczące świadomości historycznej w regionach, w których mieszkają. Szczególnie poruszające były filmy z Rumunii i Grecji. Przygotowana została również wystawa zdjęć dotyczących lokalnych miejsc pamięci. Tu triumfowały fotografie polskie i greckie. W części warsztatowej młodzież dzieliła się swoimi refleksjami na temat zaprezentowanych materiałów. Po południu międzynarodowa grupa zwiedzała Pałac Poznańskiego oraz Cmentarz Stary na ulicy Ogrodowej – świadectwa wielokulturowej przeszłości Łodzi.

 

Drugi dzień projektu miał charakter wyjazdowy. Międzynarodowa grupa miała okazję zwiedzić inne wielokulturowe miasto o przebogatej przeszłości – Kraków. Nie jest zaskakujące, że ta dawna stolica Polski zachwyciła naszych gości. Wielu z nich obiecywało sobie, że musi tu przyjechać na dłużej.

Zupełnie inne doświadczenie przyniosła wizyta studyjna w Oświęcimiu. Dawny KL Auschwitz i Auschwitz Birkenau to miejsca niewyobrażalnego cierpienia oraz eksterminacji przedstawicieli i przedstawicielek praktycznie wszystkich narodów europejskich. Budzą one nieuchronną refleksję o ciemnych stronach natury ludzkiej, o skutkach odrzucenia demokracji jako formy sprawowania władzy, o tragicznych konsekwencjach braku tolerancji; są ponurą przestrogą przed mową nienawiści, która prowadzi do zabijania.

 

Trzeci dzień poświęcony był Łodzi. Goście odwiedzili miejsca powiązane z Holokaustem: kościół Mariacki, cmentarz żydowski, Stację Radegast. Odbyli też pod Pomnikiem Pękniętego Serca poruszającą ceremonię upamiętniającą tragedię dzieci polskich oraz malców z czeskich Lidic  - zmuszanych do katorżniczej pracy, katowanych, a wreszcie uśmiercanych w tym jedynym w okupowanej przez Niemców Europie obozie dziecięcym oraz w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. Międzynarodowa grupa zapoznała się także z tragiczną historią obozu przejściowego na Radogoszczy, gdzie niemieccy zbrodniarze spalili żywcem polskich więźniów na moment przed wkroczeniem wojsk radzieckich do Łodzi.

Po południu młodzież pracująca w międzynarodowych grupach uczyła się tańców narodowych oraz wykonywała prace plastyczne inspirowane wizytami studyjnymi. Było to swoiste odreagowanie i przepracowanie doświadczeń wynikłych z dotychczasowych warsztatów, zwiedzania i wizyt studyjnych.

Dzień zakończyła biesiada, w czasie której goście degustowali narodowe polskie potrawy, w tym bigos i barszcz.

 

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że spotkanie było wielkim sukcesem programowym i logistycznym. Świadczą o tym wyniki ewaluacji. Wielkie wrażenie zrobiły polska gościnność i serdeczność.

 

Liderką programu była Profesor Izabela Wądołowska, wspomagana przez Panią Dyrektor Ewę Kaczorowską i Profesorki: Anetę Jachimowską, Barbarę Matusiak, Aleksandrę Wardzińską. W realizację projektu włączyły się również Panie Profesor: Małgorzata Chećko, Dominika Maciaszek, Maria Papiernik, Małgorzata Zakrzewska. Można z dumą stwierdzić, że do przygotowań przyłączyła się cała społeczność szkolna, szczególnie młodzież klas Ib, Id i IIa oraz rodzice uczennic i uczniów z tych zespołów klasowych.

 

 


Czy inność wyglądu wywołuje postawy nietolerancyjne? – Comenius YoUtopia w Atenach


W dniach 22-27.09.2014 delegacja XV LO w składzie: Patrycja Kujawa, Paulina Katusza, Paulina Olczyk, Oktawia Szadkowska, Karolina Trzcinka brała udział w spotkaniu uczestniczek i uczestników programu Comenius YoUtopia w Atenach. W wyjeździe uczestniczyła również dyrektor Ewa Kaczorowska, która spotkała się dyrektorami szkół w Grecji, Turcji i Rumunii, a także szkoliła się w zakresie organizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Opiekunki grupy profesor Izabela Wądołowska i profesor Barbara Matusiak zajmowały się nie tylko potrzebami łodzianek, ale i brały udział w międzynarodowych warsztatach na temat dyskryminacji ze względu na wygląd.

 

Grupa polska – jak zwykle – była świetnie przygotowana do prezentacji. Nie tylko wykonała zadania podstawowe [dyskusja na Twinspace, ankieta, film], ale ponadprogramowe [rozszerzona ankieta na temat dyskryminacji przeprowadzona wśród wielu uczennic i uczniów naszej szkoły].

 

Praktycznie od pierwszej chwili pobytu w Grecji beneficjentki i beneficjenci projektu, wywodzący się z ośmiu krajów, mogli zetknąć się z wiodącym problemem spotkania, pięknem. Objawiło się ono w postaci niezwykłych ruin świątyni Posejdona, które zachowały się na półwyspie Sunion oraz urodą skrytą w ludzkich sercach, kiedy społeczność greckiego liceum: nauczycielki, ich rodziny, rodzice przygotowała dla swych gości fantastyczną przekąskę na wybrzeżu Morza Śródziemnego.

 

Pierwszy dzień roboczy międzynarodowego spotkania miał ewidentnie charakter warsztatowy. Dyrekcja i nauczycielki oraz nauczyciele Geniko Lykeio of Aigaleo zaproponowali bardzo intensywny i pracowity program. Zgromadzeni zastanawiali się, czy istnieje coś, co można by określić jako jedyny obowiązujący kanon piękna; a jeśli tak, to jakie postawy ludzi to wywołuje, jak reagują na inność w wyglądzie i zachowaniu. Młodzież dyskutowała o przejawach i przyczynach nietolerancji oraz jej konsekwencjach; „naprawiała” świat, mówiąc, jak powinny się kształtować relacje międzyludzkie.

 

Drugi dzień poświęcony został pięknu zamkniętemu w kamieniu i w mistycznym krajobrazie. Odwiedziliśmy Delfy, gdzie kiedyś, w starożytności szukali kontaktu z bogiem Apollinem i próbowali rozwiązać tajemnice swojej duchowości. Krajobraz tego magicznego miejsca zapierał dech w piersiach, a przechowywane w miejscowym muzeum artefakty uzmysławiały ludzką potrzebę urody życia.

 

Kontinuum tego wątku okazały się warsztaty studyjne odbywające się następnego dnia w sercu Aten – na Akropolu. Propyleje, teatr, kariatydy, kurosy, świątynie i ośrodek życia politycznego demokratycznego państwa starożytności… Nie sposób zapomnieć tych obrazów!

 

Podsumowanie spotkania to znowu piękno, tym razem: narodowych tańców i pieśni greckich, tradycyjnych potraw, wspólnego świętowania różnych pokoleń i różnych narodowości.

 

 


YoUtopia – trzeci etap realizacji programu Comenius. Monopoli we Włoszech.


W dniach 8-11 kwietnia delegacja uczennic z klas 2a, 2b i 2d przebywała we Włoszech – pod opieką profesorek: Izabeli Wądołowskiej, Barbary Matusiak i Aleksandry Wardzińskiej. Ta część projektu poświęcona była problemowi emigracji.

 

Pierwszego dnia grupa zwiedziła Bari, stolicę prowincji, z której wywodziła się – tam zresztą pochowana w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja – wybitna polska władczyni Bona Sforza, też w jakimś sensie „emigrantka”. Jako młodziutka dziewczyna poślubiła polskiego króla Zygmunta Starego i wyjechała do dalekiego, obcego kraju, z którym związała większą część swojego życia, by na starość [pokłócona z jedynym synem] powrócić do swej ojczyny i tu samotnie umrzeć. Niezwykłe było to, że po urokliwej miejscowości oprowadziła nas przypadkowo spotkana emigrantka z Tibilisi, Katarina. Jej historia okazała się niezwykle przejmująca. Lekarka, niemogąca utrzymać siebie i rodziny w ojczyźnie, we Włoszech pracuje jako sprzątaczka. Nie stać jej na nostryfikację dyplomu [Gruzja nie należy do Unii, tamtejsze tytuły naukowe nie są we Włoszech uznawane], nie odwiedza rodziny w Tibilisi, bo bilety lotnicze są drogie. Woli zarobione pieniądze przeznaczyć na pomoc matce, bratu i jego rodzinie. Twierdzi, że do ojczyzny już nie wróci. Jej córka chodzi do szkoły w Bari i ma tu mimo wszystko lepsze perspektywy niż w kraju przodków. Nie czuje się tak wyobcowana i samotna jak jej rodzice.

 

Drugiego dnia miały miejsce w szkole w Monopoli zajęcia warsztatowe poświęcone problemowi emigracji. Delegacje wszystkich krajów przedstawiały przygotowane przed wyjazdem prezentacje oraz filmy na temat przyczyn, rozmiarów i skutków emigracji oraz stereotypów pokutujących na temat emigrantek i emigrantów. Młodzież szkolna przygotowała na cześć gości wspaniały pokaz muzyczno-taneczny oraz oprowadziła ich w międzynarodowych grupach po centrum Monopoli, przepięknej i pradawnej miejscowości portowej bogatej w urokliwe zabytki. Dzień zakończyło powitalne party dla młodzieży oraz ich nauczycieli i nauczycielek, na którym można było degustować typowe dla regionu przekąski.

 

Trzeci dzień pobytu w Monopoli to czas poświęcony: wywiadom z emigrantami oraz emigrantkami mieszkającymi w mieście i okolicach, prezentacjom dyskusji - prowadzonej w międzynarodowych grupach na Twinspace - o stereotypach tyczących emigracji, kulinariom związanym z wpływami obcych kultur na kuchnię rodzimą. Były też wspólne śpiewy, które konsolidowały młodzież z różnych krajów.

 

Ostatni dzień pobytu we Włoszech został poświęcony zwiedzaniu okolicy. Wycieczka do Castelana Caves pozwoliła zobaczyć świat jakby żywcem wyjęty z pejzaży „Władcy Pierścieni” Tolkiena, a pobyt w Arberobello [miejscowość wpisana na światową listę zabytków UNESCO] odkrył zatrzymany w czasie skansen miniaturowych, kamiennych domków, zwanych trulli.

Jakie są wnioski z pobytu? Monopoli to dość mała miejscowość, ale emigracja jej nie ominęła. We Włoszech są emigranci i emigrantki z wielu krajów, ale i autochtoniczna ludność też wyjeżdża z ojczyzny w poszukiwaniu lepszego życia. Może to jest właśnie przyszłość świata – nieustanne migracje, mieszanie się różnych nacji, wzajemne inspirowanie się, sprzeczności pomiędzy poczuciem wyobcowania i pragnieniem asymilowania się, trwaniem przy rodzimej tradycji i absorbowaniem tego co inne, nowe…

 

Wrażenia młodzieży

  


YoUtopia – drugi etap realizacji programu Comenius. Wizyta w Czechach – Brno

W dniach 5-9 lutego 2014 roku reprezentantki szkoły: Gabriela Górecka i Natalia Olczak z klasy Ia, Marta Pajor i Oktawia Szadkowska z klasy IId oraz Klaudia Pawlak z klasy IIb pod merytoryczną opieką profesorek: Izabeli Wądołowskiej, Anety Jachimowskiej i Barbary Matusiak wzięły udział w drugiej części międzynarodowego programu YoUtopia.

 

Ta część projektu była poświęcona problemom osób niepełnosprawnych. O związanych z tym zagadnieniach traktowały prezentacje przygotowane oraz przedstawione przez młodzież z siedmiu krajów biorących udział w przedsięwzięciu. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że – choć coraz większą uwagę poświęca się w różnych państwach sprawom osób niepełnosprawnych – daleko do stanu, w którym ludzie poszkodowani przez los mieliby takie same perspektywy jak ich zdrowi współobywatele i współobywatelki. Bardzo poruszająca i inspirująca była wizyta w szkole specjalnej w Kociance, w czasie której odbyły się prezentacje narodowych piosenek i tańców (entuzjastycznie przyjmowane przez dzieci i młodzież niepełnosprawną) oraz warsztaty plastyczne, jakie ujawniły, że niepełnosprawność nie jest barierą w nawiązywaniu kontaktów czy realizacji wspólnych działań.

 

W kolejnym dniu międzynarodowa grupa młodzieży, pracując w zespołach, przeprowadzała wywiady z osobami niepełnosprawnymi, które prowadzą czynne życie zawodowe i osiągają w nim sukcesy. Największą atrakcją spotkania okazał się pies-przewodnik, który wydawał się nieco speszony budzonym przez siebie zainteresowaniem. Ciekawe było także zwiedzanie Muzeum Technologii w Brnie, gdzie można było zobaczyć między innymi sprzęt ułatwiający codzienne życie osobom niewidomym oraz niesłyszącym. Zwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia stało się zwiedzanie przepięknego Brna w międzynarodowych grupach.

 

W ostatnim dniu roboczym młodzież zwiedzała piękny neogotycki pałac w Lednicach oraz winiarnię w Valticach. Ta wizyta uzmysłowiła, jak dawne są tradycje winiarskie w okolicach Brna, które jest stolicą Moraw. Pożegnalny wieczór młodzi ludzie spędzili grając – znowu w międzynarodowych drużynach – w bowling.

 

Zawiązały się po raz kolejny przyjaźnie. Trudno było wyjechać bez łezki wzruszenia i obietnic ponownych spotkań, ale urok Ołomuńca zwiedzanego w drodze powrotnej pozwolił nieco ukoić ból rozstania.

 

Refleksje młodzieży

  


 

YoUtopia – pierwszy etap realizacji programu Comenius. Francja, miejscowość Champagnole.


W dniach 18-22 listopada 2013 reprezentantki XV LO: Natalia Słaboń z klasy IIIa, Monika Konopińska z klasy IIId oraz Weronika Kluszczyńska i Marcjanna Urbańska z klasy Ia wzięły udział w pierwszym spotkaniu w ramach programu Comenius „YoUtopia, Towards Participative Citizienship”, które odbyło się w Champagnole we Francji. W projekcie oprócz młodzieży polskiej wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki: Czech, Grecji, Francji, Łotwy, Rumunii, Turcji, Włoch.

Dziewczęta przygotowały pod merytoryczną opieką profesorek Izabeli Wądołowskiej i Barbary Matusiak prezentacje na temat: Polski, Łodzi, udziału oraz ról kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i politycznym w Polsce. Delegacja została powitana przez władze miasta Champagnole [prezydent miasta: Clement Pernot], lokalne władze oświatowe, dyrektora liceum Pana Thierry Feutry.
Młodzież wraz z nauczycielkami i nauczycielami:

  • zwiedzała miasto oraz okolicę słynącą z wyrobu serów i win;
  • odwiedziła muzeum Royal Salt House w Arc et Senans, będące inspiracją dla całego projektu;
  • wysłuchała wykładu na temat ról społecznych pełnionych przez kobiety mężczyzn [wygłoszonego przez Panią Marie Bredin, z Prefektury dla regionu Jura];
  • wybierała logo projektu;
  • brała udział w warsztatach genderowych „Imagine a better world”, w ramach których przygotowywała mini przedstawienia w języku angielskim.

 

Nasze uczennice zostały wspaniale przyjęte przez rodziny francuskie, nawiązały przyjacielskie kontakty z młodzieżą reprezentującą inne kraje. Były chwalone za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, wielką kulturę osobistą oraz gotowość do przyjmowania nowych wyzwań.

 

Refleksje młodzieży

 link do bip link do librus link do moodle
link do map google