Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi

 

Strona systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych


Terminarz naboru 2017/2018


Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych 

Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018KLASA IA – „prawniczo-dziennikarska”

 

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

 

Języki: język angielski i język włoski lub niemiecki

 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, historia lub WOS


W tej klasie uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności językowe oraz poszerzać wiedzę historyczną i prawną. Jako dodatkowy język mogą wybrać język włoski lub niemiecki. Ten profil pozwoli kontynuować naukę na takich kierunkach jak: historia, historia sztuki, filologia

polska i angielska, kulturoznawstwo, prawo, administracja.

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Filologicznego, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zarządzania i Historii UŁ.KLASA IB – „językowo - turystyczna”

 

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, geografia

 

Języki: język angielski i język włoski lub rosyjski

 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia lub WOS

 

Do tej klasy zapraszamy do niej młodzież z pasją, która pragnie poznawać świat, przedmiotami rozszerzonymi są geografia j. angielski i j. polski. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach na Wydziale Geografii UŁ oraz w wycieczkachkrajoznawczych. Zdobyte w tej klasie wiedza i umiejętności pozwolą podjąć naukę na uczelniach wyższych o profilu geograficznym, oraz kierunkachfilologicznych.

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Filologicznego, Geografii, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz PTTK.KLASA IC – „ratownictwa medycznego z zarysem medycyny ratunkowej i katastrof”

 

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia

 

Języki: j. angielski i język rosyjski lub niemiecki

 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia


Jej program został stworzony dla tych, którzy interesują się medycyną, ratownictwem medycznym, farmacją, fizjoterapią, kosmetyką, ale również dla pragnących kontynuować naukę na kierunkach politechnicznych-ochrona środowiska, inżynieria procesowa lub biomedyczna.

Rozszerzenia z biologii, chemii i j. angielskiego dają szerokie możliwości właściwego wyboru kierunku studiów.

Klasa współpracuje z PCK, UM, UŁ i PŁ.KLASA ID – "językowa z rozszerzonym programem nauczania języków angielskiego i włoskiego"


Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, język włoski

 

Języki: język angielski i język włoski

 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy lub historia


Klasa przeznaczona dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji komunikacyjnych w językach obcych. Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach na Wydziale Filologicznym UŁ. Zdobyte w tej klasie umiejętności pozwolą podjąć naukę na klasycznych kierunkach filologicznych, ale także dadzą podstawy do studiowania różnych kierunków uniwersyteckich, na których językiem wykładowym jest język obcy (np. studia międzynarodowe w różnych specjalnościach).

 


Drogie gimnazjalistki i drodzy gimnazjaliści!


XV LO oferuje pomoc w elektronicznym logowaniu się u nas. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umawianie się w sekretariacie szkoły, nr tel. 42 - 252-98-03

 


 

Kwestionariusze osobowe ucznia

dla klasy 1a

dla klasy 1b

dla klasy 1c

dla klasy 1d

 
 
Uwaga:

Język angielski nauczany będzie w grupach zależnych od stopnia zaawansowania znajomości języka (po sprawdzianie diagnostycznym przeprowadzonym w dniu rozpoczęcia roku szkolnego).
Język włoski będzie nauczany od podstaw.
Język niemiecki i rosyjski będą nauczane w podziale na grupy według stopnia zaawansowania znajomości języka (po sprawdzianie diagnostycznym przeprowadzonym w dniu rozpoczęcia roku szkolnego).

Możliwe będzie kontynuowanie nauki języka nauczanego w gimnazjum lub podjęcie nauki języka obcego od podstaw.


Każdy kandydat musi przynieść:

- 2 zdjęcia podpisane,
- oryginał świadectwa,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- kwestionariusz

- podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych


Lista podręczników dla klas I - 2017/2018

 


 XV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kasprowicza
ul. Traktorowa 77
91-204 Łódź
0-42 / 252-98-03 tel. i fax
0-42 / 252-98-04 sekretariat
 


sekretariat@xvlo.lodz.pl

rekrutacja@xvlo.lodz.pl


 

link do bip link do librus link do moodle
link do map google